Internaten noord holland.

Noord-Holland Aalsmeer weeshuis        
Noord-Holland Aerdenhout internaat Aerdenhout, Slingerweg 6   1952- 1987+  
Noord-Holland Aerdenhout internaat voor kraamzorg        
Noord-Holland Alkmaar weeshuis        
Noord-Holland Alkmaar B.J.-tehuis "Kennemerhoek"   1946 1949  
Noord-Holland Alkmaar tehuis "De voorzienigheid" door de Zusters van "De Voorzienigheid"   1965- 1965+ Zusters v/D Voorz.
Noord-Holland Amstelveen R.K. Weeshuis Sint-Hieronymus Aemilianus door de zuster van Onze Lieve Vrouw        
Noord-Holland Amstelveen Kindertehuis Sint-Jozefhuis door zusters   1953- 1958+  
Noord-Holland Amsterdam Burgerweeshuis (Amsterdam) sinds 1960 "Overschinkel" dan onderdeel van het Sociaal Agogisch Centrum (SAC) en nu Spirit, tussen de Kalverstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal (1520-1560), aan de Kalverstraat (1560-1960) en aan het IJsbaanpad, hoek Amstelveenseweg (1960-1991)   1520 1991 Spirit
Noord-Holland Amsterdam R.K. Jongensweeshuis J. Ligtharthuis een leken-tehuis voor voogdijkinderen, vanaf 1954 "Amstelstad" (jongens en meisjes), daarna fusie met SAC tot Spirit, Jordaan later Fred Roeskestraat (1954-1971)   1686 1971 Spirit
Noord-Holland Amsterdam Aalmoezeniersweeshuis, 1613 vml. Clarissenkloster aan het Singel, de Heiligeweg, 1666 naar Prinsengracht   1613 1825  
Noord-Holland Amsterdam Diaconie weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente, Keizersgracht, "De Wielingen" Wielingenstraat 26, vanaf 1933 Volkerakstraat   1657 1940  
Noord-Holland Amsterdam Het Luthers Diaconie Weeshuis, Lauriergracht in 1811 naar Nieuwe Keizersgracht 120   1678 1940+  
Noord-Holland Amsterdam Maagdenhuis R.K. weeshuis o.a. door Zusters van Liefde van Tilburg, Spui   1628 1953 Zusters van Liefde
Noord-Holland Amsterdam 'Verlaten meisjes' gesticht (wezen en halfwezen), per 1968 "De Voorzienigheid" kindertehuis door de zusters van "De Voorzienigheid", de 'Franse Tuin' in de Elandsstraat   1852 1968+/1991 Zusters v/D Voorz.
Noord-Holland Amsterdam Internaat voor ULO en kweekschool) door de zusters van "De Voorzienigheid" van Heemstede, Elandsstraat en later ook 1856 Lauriergracht 37-41   1856 1967+/1991 Zusters v/D Voorz.
Noord-Holland Amsterdam Nederlands Israëlitisch Meisjesweeshuis, Rapenburgerstraat 171 - 173   1861 1943  
Noord-Holland Amsterdam Internaat van het Sint-Barbaraklooster (1893-1965) door de Zusters Franciscanessen van Bennebroek   1893 1921  
Noord-Holland Amsterdam Internaat (kweekschool/P.A. 1914-1968) van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Reynier Vinkeleskade 52   1914 1937 Franciscanessen
Noord-Holland Amsterdam R.K. Internaat van het Sint-Ignatius College door de orde der Jezuïeten m.o. 1895   Jezuïeten
Noord-Holland Amsterdam Huize Lydia Internaat van de R.K. verpleegkundige opleiding Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, O.L. Vrouwe Gasthuis (1910-1950) en later Roelof Hartplein 2 (1950-1970) m.o. 1910 1970  
Noord-Holland Amsterdam Internaat Paedologisch Instituut "het PI", Vossiusstraat 56 (bij het Vondelpark)   1931 2006 'het PI'
Noord-Holland Amsterdam R.K. Weeshuis "Sint-Hieronymus Aemilianus" door de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort   1937- 1949+ Zusters van O.L. Vrouw
Noord-Holland Amsterdam Beth Palet        
Noord-Holland Amsterdam Tehuis Sint-Hubertusvereniging opvang en huisvesting ongehuwde moeders; opvoeding en verzorging kinderen van ongehuwde moeders t/m kleuterleeftijd door de Zusters van "De Voorzienigheid", Plantage Middenlaan 33   1926 1970 Zusters v/D Voorz.
Noord-Holland Amsterdam Kindertehuis Het Janna   1980- 1981+  
Noord-Holland Amsterdam Kindertehuis Tulpenburg   1973- 1978+  
Noord-Holland Amsterdam Boddaert Centrum (A-oost)   1979- 1884+  
Noord-Holland Amsterdam De Heem   1968- 1970+  
Noord-Holland Amsterdam Tehuis / Huize Annette        
Noord-Holland Amsterdam Meisjesinternaat de Wiekslag, Prins Hendriklaan 28   1956- 1969+  
Noord-Holland Amsterdam Sint-Leoschool (internaat) van de Broeders van Maaastricht        
Noord-Holland Amsterdam B.J.-tehuis "De Hoeksteen"   1946 1948  
Noord-Holland Amsterdam B.J.-tehuis, van Eeghenstraat   1946 1949  
Noord-Holland Amsterdam Willibrordhuis w.o. 1997 2005  
Noord-Holland Amsterdam Internaat Kweekschool voor de Zeevaart, Prins Hendrikkade 189,   1942- 2000+  
Noord-Holland Amsterdam R.K. Schippersinternaat Sint-Jozefhuis van de) H. Theresia van de Sint-Josephschool van de karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus, Amstelveenseweg 593-595   1933 1993+ Karmel.
Noord-Holland Amsterdam Sint-Theresia Stichting / R.K. Internaat voor Schipperskinderen Karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus, Amstelveenseweg 760   1955- 1991+ Karmel.
Noord-Holland Amsterdam Prinses Beatrix schippersinternaat, eerst Van Hallstraat, daarna Dolhaantjesstraat 20 en daarna Ladagomeerhof 241   1947 nu SHIS
Noord-Holland Amsterdam De Amsterdamsche School (particulier), Nieuwezijds Voorburgwal m.o.   nu Amsterdamse school
Noord-Holland Bakkum Huize "Sint-Antonius" gezondheid-kolonie / Kinderrustoord "Bakkum" bij Castricum v.d. Ned. Katholieke ver v. Kinderuitzending in het Bisdom Maarlem   1930+ 1972+  
Noord-Holland Beemster internaat van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, Jisperweg 52   1910 1970  
Noord-Holland Bentveld B.J. tehuis Bentveld   1946 1949  
Noord-Holland Bergen aan Zee Het Zeehuis   1953- 1955+  
Noord-Holland Bergen pensionaat Sint Antonius R.K. kweekschool & huishoudschool Ursulinen van Bergen m.o. 1935- 1948+  
Noord-Holland Beverwijk internaat Bisschoppelijke kweekschool Beverwijk later Katholieke Pedagogische Academie, Romerkerkweg en Baanstraat 72 m.o. 1906 2006- BKB
Noord-Holland Beverwijk Sint Jozef internaat (voor leerlingen van de land- en tuinbouwschool) Broeders van Amsterdam, Kees Delfweg 1,   1930 1933+  
Noord-Holland Bloemendaal B.J. tehuis "Clinghe   "1946 1949  
Noord-Holland Bloemendaal ,Rustenburgerweg 23   1942- 1947+  
Noord-Holland Bloemendaal Leerschool, Krommelaan   1973- 1973+  
Noord-Holland Bloemendaal St. Jozeph internaat, Dennenweg 6   1940- 1966+  
Noord-Holland Bloemendaal Rachel Steijn   1962- 1965+  
Noord-Holland Bloemendaal internaat Noorthey, Korte Parkweg 1   1967- 1979+  
Noord-Holland Bussum internaat door de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Brinklaan 82   1881   Zusters van O.L. Vrouw
Noord-Holland Bussum kindertehuis   1956- 1968+  
Noord-Holland Driehuis (Velsen) kindertehuis R.K. Westerveld De Voorzienigheid "Het Witte Huis" van de zusters van "De Voorzienigheid", Drs. Scheapmanlaan 2   1950- 1980 Zusters v/D Voorz.
Noord-Holland Edam weeshuis        
Noord-Holland Edam De Koningshoeve, kindertehhuis later internaat (o.a. schipperskinderen) van de Zusters van "De Voorzienigheid", Voorhaven 158   1899 1970 Zusters v/D Voorz.
Noord-Holland Egmond aan Zee Gezondheidskolonie Pr. Juliana   1956- 1959+  
Noord-Holland Egmond aan Zee koloniehuis Zwartedijk   1957- 1959+  
Noord-Holland Egmond aan Zee Princes Beatrix   1958- 1971+  
Noord-Holland Egmond aan Zee St. Joseph herstellingsoord voor kinderen door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen van 1927 tot 1968   1927 1976+ Kl. Zst. v.d. H. Joseph
Noord-Holland Egmond aan Zee Kerdijk   1964- 1965+  
Noord-Holland Enkhuizen weeshuis        
Noord-Holland Enkhuizen stg. Vrijzinnig Godsdienstig tehuis   1924 2006  
Noord-Holland Haarlem Weeshuis De Tulp        
Noord-Holland Haarlem Weeshuis der Doopsgezinden, Klein Heiligland 58 (1634-1874) Kleine Houtweg 18 (1874-1939), Baan 25   1634 1942+  
Noord-Holland Haarlem Pensionaat van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen (ald. 1882-1964), Koningsstraat 20   1906 1921 Franciscanessen
Noord-Holland Haarlem kindertehuis Haarlem   1961- 1965+  
Noord-Holland Haarlem Stichting Het St. Catharina-Apostolaat kinderhuis voor kinderen van ongehuwde moeders (doorgangshuis) Dominicanessen van het Sint-Catharina-Apostolaat, Bloemhofstraat 1   1959- 1965/2006 Dominicanen Nl
Noord-Holland Haarlem kindertehuis, Schotersingel 81   1943- 1955+  
Noord-Holland Haarlem tehuis 't Hoogt, Jan de Braystraat 2        
Noord-Holland Halfweg kindertehuis St. Anna   1958- 1975+  
Noord-Holland Heemstede Bisschoppelijk Kleinseminarie Hageveld Bisdom Haarlem {archief 1817-2001 : Noord-Hollands Archief}, Cruquiusweg 15 m.o. 1923 1967 stg. Reünisten Hageveld
Noord-Holland Heemstede B.J.-tehuis Bosbeek   1946 1949  
Noord-Holland Heerhugowaard internaatschool Klaas Groen, de Vork 20   1990- 2006+  
Noord-Holland Hilversum internaat van de Aartsbisschoppelijke Kweekschool St. Ludgerus Fraters van Utrecht, Oude Amersfoortsweg 59   1909 1938+ Fraters van Utrecht
Noord-Holland Hilversum Het Mierenest   1948- 1975+  
Noord-Holland Hilversum huize "de Brug"   1964- 1979+  
Noord-Holland Hilversum kindertehuis Trompendaal   1974- 1976+  
Noord-Holland Hilversum kindertehuis de Regenboog   1960- 1970+  
Noord-Holland Hilversum kindertehuis 't Grut   1952- 1959+  
Noord-Holland Hilversum (kostschool) Hill House, Beethovenstraat        
Noord-Holland Hilversum internaat Duo Decimo        
Noord-Holland Hoorn internaat Mill Hill Seminarie en missiehuis Fraters van Mill Hill   1974- 1974+  
Noord-Holland Hoorn R.K. [Weeshuis]] en Armenhuis van de Zusters van "De Voorzienigheid", Achterom 15   1896 1982- Zusters v/D Voorz.
Noord-Holland Huizen weeshuis        
Noord-Holland Huizen Hertenkamp        
Noord-Holland Huizen De " Onderwei "        
Noord-Holland Landsmeer weeshuis        
Noord-Holland Jisp weeshuis        
Noord-Holland Medemblik Weeshuis        
Noord-Holland Medemblik internaat Huize St. Radboud door de Fraters van Tilburg, Ridderstraat 10   1943- 1966+ Fraters van Tilburg
Noord-Holland Monnickendam Weeshuis (vml. petshuis)   1554    
Noord-Holland Muiderberg B.J.-tehuis "Noorthey"   1946 1949  
Noord-Holland Naarden kindertehuis De Wiekslag Leger des Heils   1905 1979  
Noord-Holland Nederhorst den Berg Kindertehuis "De Voorzienigheid" van de Zusters van "De Voorzienigheid' Heemstede De Congregatie der Arme Zusters vh. Goddelijk Kind en het Gesticht 'De Voorzienigheid' 1852-1927, Dammerweg 8   1892 1976- Zusters v/D Voorz.
Noord-Holland Noordwijkerhout internaat "De Voorzienigheid" door de Zusters van "De Voorzienigheid", Kerkstraat 97   1864   Zusters v/D Voorz.
Noord-Holland Noordwijkerhout t Hoogt        
Noord-Holland Oostzaan weeshuis        
Noord-Holland Overveen "van ouds het raadhuis"   1980- 1985+  
Noord-Holland Purmerend weeshuis        
Noord-Holland Santpoort Het Lavigerie College Kleinseminarie en later open internaat van de Witte Paters op het landgoed Spaarnberg m.o. 1952 1971 College te Santpoort
Noord-Holland Santpoort-Noord kindertehuis van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart, Wulverderlaan 1   1937 1984 Docters v. O-L-V v/h H. Hart
Noord-Holland Santpoort-Noord internaat St Rafael, Middenduinerweg 44   1966- 1990+  
Noord-Holland Schagen Weeshuis der Nederlands Hervormde gemeente Schagen (Stichting voormalig Weeshuis der Nederlands Hervormde gemeente Schagen)        
Noord-Holland Texel B.J.-tehuis "Panorama"   1946 1949  
Noord-Holland 't Veld Opleidingsinternaat kraamverzorging   1979- 1996+  
Noord-Holland Velsen Bisschoppelijk Kleinseminarie Hageveld Bisdom Haarlem (verhuisd naar Voorhout) {archief 1817-2001 : Noord-Hollands Archief} m.o. 1817 1847 stg. Reünisten Hageveld
Noord-Holland Vogelenzang Huize Casa Carmeli   1958- 1959+  
Noord-Holland Vogelenzang internaat Leiduin, 2e Leiweg 1   1952- 1991+  
Noord-Holland Vogelenzang groot-seminarie De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 w.o. 2005 nu De Tiltenberg
Noord-Holland Wijk aan Zee B.J. tehuis "De Relweg"   1946 1948  
Noord-Holland Wijk aan Zee kindertehuis / B.J. tehuis "Stella Maris"     1948  
Noord-Holland Wijk aan Zee kleinseminarie voor late roepingen voor Nederland (in vml. kindertehuis Stella Maris) verhuisd naar Horst m.o.. 1948 1954  
Noord-Holland Wijk aan Zee kinderhuis Emma   1962- 1978+  
Noord-Holland Zaandam Het Doopsgezind Weeshuis   1713 1947-  
Noord-Holland Zandvoort Grootkijkduin   1971- 1978+  
Noord-Holland Zandvoort B.J. tehuis "De Tweesprong"   1946 1948