Internaten Friesland.

Friesland Appelscha B.J.-internaat "Aekinga"" , Aekingaweg 4   1930- 2003+ BJ Aekinga
Friesland Appelscha "Huize Beatrixoord"   1922 1962 stg. Beatrixoord
Friesland Beetsterzwaag Lyndensteyn Cornelia Stichting   1905 1965 Cornelia stg.
Friesland Bolsward Weeshuis   1553 1954 de Bolswarder stg.
Friesland Bolsward internaat Zusters Franciscanessen van Bennebroek, de Dijkstraat   1851 1866 Franciscanessen
Friesland Bolsward tehuis Bolsward door de orde der Maristen Paters Maristen / Broeders Maristen)   1954- 1957+ Maristen
Friesland Dokkum Weeshuis, 1614 markt   1574 1922  
Friesland Franeker (zwarte) Hervormd Diakonie Weeshuis, Godsacker 15 1598?-1668, Marktplein (1668-1854), "Botniastins" (1854-1948), Breedeplaat 1 hoek Voorstraat     1948  
Friesland Franeker (blauwe) Klaarkampster Weeshuis, "de Mauritsbrug" in de Dijkstraat hoek met de Godsacker (1597-1888), Voorstraat 74 (1888- ) {archief Gemeente Franekeradeel}   1597 1946+  
Friesland Harlingen R.K. Sint Anna meisjespensionaat van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, Romastraat klooster (1855-1897, Hofstraat 19 (1897-1982)   1870 1976 Franciscanessen
Friesland Heerenveen Huize Violetta een nazorg kolonie van het Groene Kruis, een doorgangshuis en tehuis, Aengwirderweg 57 Terband   1935- 2003+  
Friesland Hemrik B.J.-tehuis Sparjebird   1945 1951  
Friesland Leeuwarden Old Burger Weeshuis, Nieuwestad 108   1534 1933  
Friesland Leeuwarden het Nieuwe Stads Weeshuis   1676 1953 Nieuwe Stads Weeshuis
Friesland Leeuwarden H. Fredericus weeshuis door de Zusters van Liefde van Tilburg, Ooster Kruisstraat of Weeshuisstraat, R.K. Liefdegesticht 1882   1786 1938 Zusters van Liefde
Friesland Leeuwarden internaat Bronsgeest, Emmakade 4   1964- 1968+  
Friesland Lekkum Herbergh De Soete Hofstee internaat, Mearsterpaed 8 geen 1980 nu Hofstee De Soete
Friesland Lemmer Prinses Beatrix internaat   1967- 1969+  
Friesland Lemmer Het Kompas (schippersinternaat), Villa Novalaan 1 geen   nu SHIS
Friesland Rijs Huize Mooi Gaasterland kinderkoloniehuis en later (medisch-)kindertehuis door de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart   1947 2011 Dochters v. O-L-V v/h H. Hart
Friesland Schiermonnikoog weeshuis / vak. kolonie "Egbert"   1969- 1969+ kolonie Schiermonnikoog
Friesland Sneek Old Burger Weeshuis (Sneek)   1581 1939  
Friesland Terschelling Campus 'Willem Barentsz' (leerling huisvesting HZS Willem Barentsz) HBO 1875 heden  
Friesland Westernijkerk Tjallinga Weeshuis, in 1877 verhuisd naar Huizum   1541 1877  
Friesland Wolvega internaat "De Lindevallei" (technisch onderwijs) Broedercongregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam, Eikenlaan 45   1958 1978  
Friesland Workum Stads- of BurgerWeeshuis, (1641- ), nieuwe Stads-weeshuis (1867- )